PH Liquid System

Proces produkcyjny gotowanych szynek i ³opatek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Injekcja maszynowa 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Czysta szynka -
miêso³opatkowe
Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100
Liquid Mix
Bufor fosforowy 60151
Protex carragen
Soja izolat
rozpuszczalny w wodzie
Kasinat sodowy
Bia³ko limfowe
Laktoza
Puder limfowy
Dekstroza
Maltodekstryna DE15
Bia³ko miêsne 95%
Sól azotowa
PH-Liquid 6014
Aromat - 12 - ¶rodki smakowe
Aromat do wêdzenia
Gela PUR
Gela M.P.
Gelita
Ca³o¶æ produkt koñcowy
Zero strat przy gotowaniu
110 Kg 120 Kg 130 Kg 140 Kg 150 Kg 160 Kg 170 Kg 180 Kg 190 Kg 200 Kg

POWY¯SZE LINIE PRODUKCYJNE S¡ TYLKO DOSTÊPNE DLA OBECNYCH LUB PRZYSZ£YCH U¯YTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKOWYCH.
Ca³o¶æ systemów produkcyjnych injekcjonowania, systemów masarskich, czasu gotowania, systemów ch³odz±cych i systemów pakuj±cych zostanie punkt po punkcie przedstawiona przy pe³nym obja¶nieniu.
To dotyczy równie¿ szynki drobiowej, szynki indyczej, szynki wo³owej, systemów puszkowania szynki, pierwszej jako¶ci szynki gotowanej, szynki³opatkowej, szynek pikantnych, formowanego gotowania i systemów cook-in-bag bez strat po gotowaniu - to wszystko pod bezpo¶redni± kontrol± W.V.K.

 


 

Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje