PH Liquid System

Miêdzynarodowe normy stopni mocy buforowej dla czasu zdolno¶ci do spo¿ycia z ekstraktem PH Liquid i Buforem fosforowym 60152


Po raz pierwszy na ¶wiecie : publikacja tabeli buforowej

  produkty mnimum - maksimum
Kod buforowy 1 produkty z salami Bufor pH 4.8 - 5.1
Kod buforowy 2 produkty z drobiu Bufor pH 5.3 - 5.6
Kod buforowy 3 gotowane produkty krojone: kie³basa Bufor pH 5.9 - 6.2
Kod buforowy 4 gotowane przetwory w±tróbkowe Bufor pH 5.9 - 6.2
Kod buforowy 5 wszystkie gotowane przetwory szynkowe Bufor pH 5.9 - 6.2
Kod buforowy 6 konserwy Bufor pH 6 - 6.2

 

Czas zdolno¶ci do spo¿ycia: dopasowywanie temperatury do produktu dla

Kod buforowy 1 od 1 miesi±ca do 9 miesiêcy
Kod buforowy 2 od 2 miesiecy do 1 roku
Kod buforowy 3 od 3 miesiecy do 9 miesiêcy
Kod buforowy 4 od 3 miesiecy do 6 miesiêcy
Kod buforowy 5 od 3 miesiecy do 1 roku
Kod buforowy 6 od 1 roku do 3 lat


Strona domowa | Strategia firmy | New Technologic and Economical Meat Systems | PH Liquid Extract | Bufferphosphaten | pH Korzysci | Gela Liquid
Produkty i techniki peklowania | Produkcja szynki gotowanej | Kody buforowe | Kody buforowe - opakowanie hermetyczne
Proces buforowy szynki gotowanej | Systemy buforowe w produkcji salami | Informacje