Poprawa właściwości gospodarczych, technologicznych i sensorycznych w wyrobach mięsnych.

Dzięki naszemu 35letniemu praktycznemu doświadczeniu oferujemy Państwu systemem buforowym PH-Liquid najbezpieczniejsze i najlepsze wyroby produkcyjne naświecie dla następujących produkcji linijnych :

Nazwa produktu
temperaturaśrodkowa produktu
Wyroby szynkowe rozgrzanie do 72 °C
Wszystkie wyroby z wątroby rozgrzanie do 72 °C
Wyroby pieczone z wątroby rozgrzanie do 85 °C
Wszystkie wyroby z martadeli rozgrzanie do 70 °C
Wszystkie wyroby z salami wartosc buforowa PH 4.8 max. 5.2

Dla wszystkich wyrobów poprawa gospodarcza, technologiczna i sensoryczna jest wnieszona, jak następuje :

Poprawa gospodarcza :

Przez dobry wybór surowców i składu produktu zwiększy sie dochód, stosując bardziej korzystny system zakupu takich surowców jak PH Liquid Extract, Fosforan buforowy, Red Star Pickl i Dry Binder, jak Gela Gelatin.

W skali rocznej całe zużycie jest oszacowane i podana będzie najkorzystniejsza cena.

Dostarczenie robi się raz w miesiącu na zamówienie i z gwarancją odtrzymania tych samych produktów jakościowych.

Poprawa technologiczna :

Dostosowanie adaptowanych wartości buforowych i wartości Aw dla wszystkich

przygotowanych produktów może dostarczyc następujących korzyści :

 • podwójnie długie przechowanie rozgrzanych produktów
 • polepszony smak i kolor
 • dłuższe utrzymanie naturalnego koloru powierzchni krojenia
 • stabilna wartość ph, adaptowana do każdego przygotowanego produktu

Poprawa sensoryczna :

 • polepszonałatwość krojenia albo smarowania danego produktu
 • stała struktura, własna dla każdego produktu linijnego
 • powierzchnia krojenia nie ulega zmianu koloru
 • dłuższe przechowanie produktu w normalnej lodówce przez stabilną wartość buforową

Te korzyści są w panstwa zasięgu bez znacznego adaptowania lub inwestycji kapitału, tylko i wyłącznie przez dobry wybór stosowanej formuły i wybór właściwego produkty pomocniczego dodanego do wyrobów właściwych powodujących stabilny system buforowy z PH Liquid Extract i fosforanami buforowymi.

 


 

Gela Pur C and Gela MP (brandnames)

Informacja techniczna

Produkty kollagen-hydrolizowe dla polepszenia technologicznych i sensorycznych właściwości : Gela Pur C i Gela MP (nazwy markowe).


Gela Pur C daje bardzo dobre wyniki przy wszystkich pieczonych wyrobach z wątroby i sprowadza stratę pieczenia od 7 % do 3 %, co daje oszczędność od 4 % pod warunkiem dodania 2 % Gela Pur C bezpośrednio przy starcie przyrządzanego produktu.

Gela Pur C albo Gela MP daje we wszystkich parzonych wyrobach mięsnych polepszenie technologicznych i sensorycznych właściwości dotyczących trwałosci przecięcia, utrzymania koloru, wzmocnienia smaku dodanych zestawów ziół, wyższą wartość spożywczą, z powodu wysokiej zawartości białka złożonych produktów markowych.

Gela Pur C przy wyrobach salami daje dłuszą wartość AW, skracanie procesu dojrzewania od 3 do 4 dni i bardziej wyraźne odróżnienie koloru w stosunku do wszystkich innych wyrobów salami, gdzie Gela Pur C nie był dodany.

Gela MP jest to premix z czystymi białkami zwierzęcymi i daje wszystkim wyrobom mięsnym szczególny wsmocniony smak mięsa i/albo wątroby, podwyższy naturalny poziom białka o 1 %, gdzie proporcjonalnie może być dodane 3 % więcej wody, oczywiście przy jednoczesnym dodaniu naturalnego zagęszczacza wody, jak na przykład caragen.

W całym przemyśle przetwórstwa mięsnego można używać 50/50 z oby dwóch produktów markowych, zależnie od przyrządzenia produktu, ktory się wytwarza.

Aby otrzymać próbki proszę faksować do :

0032 9 374 07 47 ze wzmianką dla którego produktu mięsnego Panstwo życzą sobie otrzymać próbkę.


Collagene-hydrolyse products for improved technological and sensorical properties:
Gela Pur C and Gela MP (brandnames).

 Without PH Liquid Buffersystem and without Gela Pur C

With PH Liquid Buffersystem and with Gela Pur C


With Gela Pur C: 2%.


Polepszone właściwości gospodarcze, technologiczne i sensoryczne u wszystkich wyrobów mięsnych.

Korzyści przy używaniu PH LIQUID EXTRACT – GELA PUR C

FOSFORAN 60151 – i RED STAR w przemyśle mięsnym


 1. Parzona szynka w puszce na eksport

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 % w wyrobie gotowym),
   2 % GELA PUR C i FOSFORAN BUFOROWY 60151 (0.5 % w wyrobie gotowym).
   • polepszenie zmysłowych spostrzeżeń (kolor, smak, zapach i struktura) produktu.
   • stabilizacja kolorów
   • zmniejszenie poziomu NO o +/- 25 %
   • przedłużona trwałość  produktu (ograniczony rozwój mikroorganizmów)
   • zapewnienie wyższej jakości produktu.
   • Bardzo łatwo do krojenia, bez rozwalania wyrobu odkrojonego.

   

 2. Parzona szynka (łopatka) na lokalny rynek

  1. Produkt standardowy
  2. Produkt powiększonym dochodem
  3. Produkt zmniejszonym poziomem polifosforanu.
   • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C i 0.5 % FOSFORAN BUFOROWY 60151
    • zmniejszenie poziomu NO o 50 %
    • polepszenie koloru, smaku, struktury, zapachu i równiez ogólnego wyglądu.
    • stabilizacja kolorów
    • przedłużona trwałość 
   • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C , FOSFORAN BUFOROWY 60151 i RED STAR 60153 (3 - 4 %)
    • powiększony dochód maksymalnie o 25 % w porównywaniu z produktem standardowym
    • wszystko podsumowane pod punktem A.
   • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C , FOSFORAN BUFOROWY 60151 i RED STAR 60153 (4 %)
    • powiększony dochód o +/- 15 %
    • zmniejszenie polifosforanów o 50 %
    • wszystko podsumowane pod punktem A.

   

 3. Parzona szynka (łopatka) w folii

  1. Produkt standardowy
  2. Produkt powiększonym dochodem
   • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C i FOSFORAN BUFOROWY 60151 (0.5 %)
    • folia jest łatwo do usunęcia przed przecięciem.
    • wszystko podsumowane pod punktem A.
   • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C , FOSFORAN BUFOROWY 60151 i RED STAR 60157 (4 %)
    • powiększony dochód maksymalnie o 35 %
    • wszystko podsumowane pod punktem A.

   

 4. Parzona szynka (łopatka) w folii grubo mielona przez płytę od 12 mm

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.5 %), 2 % GELA PUR C, FOSFORAN BUFOROWY 60151 (0.5 %), RED STAR 60153 (3 %) mąka (4.5 %) i izolat sojowy (1 %)
   • powiększony dochód maksymalnie o 75 %
   • wszystko podsumowane pod punktem A.

   

 5. Peklowane produkty mięsne (bekon itp…)

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 601 albo 6014 (0.3 %), 2 % GELA PUR C, FOSFORAN BUFOROWY 60151 i dekstroza (0.2 %)
   • zachowywanie (niski pH) – podwyższona trwałość
   • polepszenie koloru, smaku i zapachu
   • stabilizacja kolorów

   

 6. Kiełbasa

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 601 albo 6014 (0.3 – 0.5 %), 2 % GELA PUR C  i FOSFORAN BUFOROWY 60151(0.5 %)
   • polepszona stabilizacja kolorów
   • polepszenie zapachu
   • podwyższona trwałość
   • produkty do przecinania

   

 7. Dla wszystkich wyrobów z troby

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 6014 (0.3 – 0.4 %), 2 % GELA PUR C i FOSFORAN BUFOROWY 60151 (od 2 do 3 gr.)
   • polepszone utrzymanie koloru
   • więcej smaku wątroby
   • przedłużona trwałość : 3 miesiąca próżno opakowane
   • kiełbasa z wątroby system gotowania : 9 miesięcy, pH buforowy : 6
   • polepszone trwałość przecięcia i/albo smarowania, zależnie od dozy

   

 8. Wszystkie przygotowane produkty salami

  • dodatki: PH LIQUID EXTRACT 601 (0.3 – 0.4 %), 2 % GELA PUR C i od 0.2 do 0.3 % FOSFORANU BUFOROWEGO 60152.
   • zmniejszona wartość-AW przy używaniu GELA PUR C
   • lepsze utrzymanie koloru powierzchni przecięcia
   • nie zjełczenie kwasow tlustych
   • polepszenie zapachu i koloru
   • bardzo dobra trwałość przecięcia bez rozwalania kostek tluszczu przy bardzo cienkim przecięciu produktu, tez przy przecięciu automatycznym i ważeniu nie ma problemów, jak wypadanie albo rozwalanie kostek tluszczu
   • stabilne buforowanie według wyboru produktu.