Bufferfilms

PH Liquid System

With PH Liquid buffer systems and buffer films
more control over the development of bacteria


 

PH Liquid Belgium NV;
producent ekstraktu PH Liquid i fosfat˛w bufforowych

 

CzoŻowy producent ╩wiatowy w dziedzinie system└w buforowych i folii, opatentowane procedury dla wszystkich wyrob˛w z miesem ╩wieŤym, parowanym, wyrob└w z wÓtroby i produkt└w rybnych, z mi┤sem suszonym, do produkcji salami i wyrob└w rybnych do dalszej produkcji, sŻuŤÓcym do ochrony przeciwko infekcjom pokarmowym wywoŻanym przez bakterie takie jak salmonella, listeria, E.Coli 0157: H7, L. ustroje monocytogeniczne w produktach spoŤywczych, we wsp˛lpracy z mi┤dzynarodowym laboratorium R&D labo's

 

Dzięki zastosowaniu systemu PH Liquid Buffersystem └w buforowych i folii w procesie wyrobu przetworòw mi└snych pokrojonych i pakowanych hermetycznie; takich jak np. szynka, boczek świeży, solony, lub w└dzony; nie wydzielaj└ si└ opary, a ponadto przez znacznie dłuższy okres zachowane są barwa, smak i zapach, nawet przy niekorzystnych zmianach temperatur.